Disclaimer, Cookie Policy & Privacy Statement

Datum laatste bijwerking: 1 januari 2020

Onze website: www.acospace.be

Onze gegevens:

Acospace BV
Oudeleeuwenrui 39/V2
2000 Antwerpen

BTW BE 0839.649.123

Tel.: +32 (0)477 53 09 02

E-mail: info@acospace.be

Deze Disclaimer is van toepassing bij elk bezoek aan onze website (de “Website”) en kan te allen tijde eenzijdig worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Het raadplegen van de website houdt in dat u deze Disclaimer accepteert. Wij behouden ons het recht voor om informatie toe te voegen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk gewenst moment. U wordt daarom geadviseerd deze Disclaimer regelmatig te raadplegen.

U stemt ermee in dat u de website niet zult gebruiken voor illegale doeleinden of in strijd met deze voorwaarden. U stemt ermee in de website niet te gebruiken op een manier die zou kunnen leiden tot schade, overlast of niet-functioneren van de website of op een manier die het gebruik van de website door andere gebruikers zou kunnen belemmeren. U zal niet proberen informatie te achterhalen die niet publiekelijk beschikbaar is gesteld via de Website.

Wij hebben deze Website met de grootst mogelijke zorg en met bijzondere aandacht voor de betrouwbaarheid van de informatie op de Website ontwikkeld. Het is echter nog steeds mogelijk dat er onvolledige, onjuiste of niet actuele informatie op de Website te vinden is, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om informatie toe te voegen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk gewenst moment.

De gegevens op deze Website worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verstrekken van informatie over ons en onze diensten. Deze Website houdt geen advies in. De toepasselijkheid van de informatie op de Website is altijd afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door een direct of indirect gebruik van de Website of schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze Website of waarnaar wordt verwezen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of slecht functioneren van de Website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen, hacking en andere computermisdrijven die door derden worden veroorzaakt.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites die naar deze Website linken of waarnaar deze Website linken. Het staat u vrij om websites van derden te raadplegen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke informatie die u via hun website aan derden verstrekt en geven geen garanties voor de veiligheid van deze sites.

De intellectuele eigendomsrechten op de Website, logo’s, informatie, etc. zijn ons eigendom en/of zijn ook auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, wijzigen of wijzigen van een deel of het geheel van deze Website in welke vorm of op welke wijze dan ook zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verboden. Overtredingen zullen worden vervolgd door middel van civiele en strafrechtelijke procedures. De gegevens op de Website mogen alleen worden gebruikt voor informatieve doeleinden, met uitsluiting van enige reproductie, distributie, marketing of commercialisering door derden. Het is de bezoeker toegestaan de informatie af te drukken of tijdelijk op te slaan voor persoonlijk gebruik indien de inhoud geheel ongewijzigd blijft. Het verwijzen naar of linken vanaf een andere website naar deze Website is alleen toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

De nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen heeft niet tot gevolg dat andere bepalingen ongeldig of ongeldig worden.

De Website en deze Disclaimer worden beheerst door het Belgisch recht. Door de Website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat het Belgisch recht van toepassing is in de relatie tussen ons en uzelf. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd in gerechtelijke procedures.

Datum laatste bijwerking: 1 januari 2020

Onze website: www.acospace.be

Onze gegevens:

Acospace BV
Oudeleeuwenrui 39/V2
2000 Antwerpen

BTW BE 0839.649.123

Tel.: +32 (0)477 53 09 02

E-mail: info@acospace.be

Deze Cookie Policy is van toepassing bij elk bezoek aan onze website (de “Website”) en kan te allen tijde eenzijdig worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Het raadplegen van de website houdt in dat u deze Cookie Policy accepteert. Wij behouden ons het recht voor om informatie toe te voegen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk gewenst moment. U wordt daarom geadviseerd deze Cookie Policy regelmatig te raadplegen. Onze Website is in principe gericht op bezoekers uit België.

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat wanneer u onze Website bezoekt.

Ze worden gebruikt om u een goede ervaring te geven wanneer u onze Website bezoekt en om ons in staat te stellen deze Site te verbeteren. U kan meer informatie over cookies vinden door de volgende website te bezoeken: www.allaboutcookies.org

Wij hebben geen cookies in onze Website als zodanig geïmplementeerd. De Website bevat echter twee diensten die door Google Inc. worden geleverd en die mogelijk afhankelijk zijn van een beperkt aantal strikt noodzakelijke cookies om goed te kunnen functioneren:

Google Maps

Google Maps is een service die kaarten weergeeft die worden aangedreven door Google Inc. Onze heeft een geïntegreerde Google Map om u gedetailleerde informatie te tonen over de locatie waar wij gevestigd zijn. Google Maps gebruikt mogelijk cookies om te onthouden welke browser u gebruikt en welke voorkeuren u hebt ingesteld wanneer u kaarten bekijkt.

Klik op deze link voor meer informatie over het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

U kan cookies naar wens in-, uitschakelen en/of verwijderen. U kan alle cookies die zich al op uw apparaat bevinden verwijderen en u kan de meeste browsers zo instellen dat ze niet worden geplaatst.

De mogelijkheid om cookies in te schakelen, uit te schakelen en/of te verwijderen kan worden ingevuld op browserniveau.

Deze instellingen vindt u meestal in het menu “opties” of “voorkeuren” van uw internetbrowser.

Om deze instellingen te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Anders kan u de optie “Help” in uw internetbrowser gebruiken voor meer details:

– Cookie-instellingen in Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

– Cookie-instellingen in Firefox:
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

– Cookie-instellingen in Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

– Cookie-instellingen in Safari:
https://support.apple.com/nl-be/HT201265

De Website en deze Cookie Policy worden beheerst door het Belgisch recht. Door onze Website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat het Belgisch recht van toepassing is in de relatie tussen ons en uzelf. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd in gerechtelijke procedures.

Datum laatste bijwerking: 1 januari 2020

Onze website: www.acospace.be

Onze gegevens:

Acospace BV
Oudeleeuwenrui 39/V2
2000 Antwerpen
BTW BE 0839.649.123

Tel.: +32 (0)477 53 09 02

E-mail: info@acospace.be

 1. Over ons

Acospace biedt zowel flex als fixed office solutions aan.

Onze contactgegevens kan je bovenstaand terugvinden.

 1. Acospace & Privacy (“GDPR”)

Wij verbinden ons ertoe uw privacy te beschermen en uw persoonsgegevens op een open en transparante manier te verwerken, in het bijzonder met betrekking tot de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016, in het Engels General Data Protection Regulation. In het kort “GDPR”.

Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke – in de zin van de GDPR – van alle persoonsgegevens die door ons bedrijf worden verwerkt.

Via deze Privacy Statement (Privacyverklaring) informeren we u over wat we (kunnen) doen met de informatie die we over u verzameld hebben.

Deze Privacy Statement kan te allen tijde eenzijdig worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij behouden ons het recht voor om informatie toe te voegen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder persoonlijke voorafgaande kennisgeving en dit op elk gewenst moment. De datum van laatste bijwerking zal steeds vermeld worden. U wordt daarom geadviseerd deze Privacy Statement regelmatig te raadplegen betreffende wijzigingen en/of aanvullingen.

 1. Hoe we gegevens verkrijgen – toepassingsgebied

Deze Privacy Statement is van toepassing bij elk bezoek aan onze website (de “Website”) of wanneer je ons contacteert of beroep doet op onze diensten. Immers in deze gevallen zal je persoonsgegevens met ons delen, zoals naam, adres, IP-adres, telefoonnummer, e-mail, etc.

Ook zijn bepaalde gegevens publiek toegankelijk.

Hierdoor kunnen wij u mogelijkerwijze als natuurlijke persoon identificeren.

Je bent identificeerbaar van zodra we een direct of indirect verband kunnen leggen tussen een of meer persoonsgegevens en uzelf als natuurlijke persoon. Het maakt niet uit of we dit nu effectief doen of niet.

Wanneer wij persoonsgegevens van derden verkrijgen, doen wij redelijke inspanningen om met deze partijen contractuele clausules af te sluiten die hen verplichten de wetgeving inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan worden gedaan door deze partij te verplichten u alle noodzakelijke informatie te verstrekken of – indien nodig – uw toestemming te vragen voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals hier beschreven.

 1. Gegevens die wij verzamelen

De persoonsgegevens die wij verzamelen of verkrijgen kunnen onder andere bestaan uit:

 • Standaard identificatiegegevens (b.v. naam, adres (privé/werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mailadres (privé/werk), land van verblijf)
 • Elektronische identificatiegegevens (bv. IP-adressen, browsertype, cookies, …);
 • Persoonlijke kenmerken (bv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal, gezinssamenstelling, hobby’s, enz;)
 • Financiële bijzonderheden (bv. bankrekeningnummer, …);
 • Werkgelegenheids- en onderwijsgegevens (bv. organisatie waarvoor u werkt, functieomschrijving, kwalificaties,…);
 • Gegevens over hoe u met ons omgaat (bv. wanneer u contact met ons opneemt via de gegevens vermeld op onze Website) en andere gelijkaardige informatie.
 1. Waarom wij uw gegevens gebruiken

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen om legitieme zakelijke redenen.

Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Klanten- en leveranciersbeheer;
 • Order- en voorraadbeheer;
 • Facturatie en boekhouding;
 • Het verstrekken van informatie over ons bedrijf, onze diensten en activiteiten;
 • De goede organisatie van onze diensten;
 • Direct marketing en verkoop;
 • Het behandelen van vragen en verzoeken van klanten en leveranciers;
 • Geschillenbeslechting;
 • Public relations;
 • Statistieken en marktonderzoek;
 • Toegangscontrole;
 • Veiligheid.
 1. Gegevensverwerkers

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om een beroep te doen op “gegevensverwerkers”. Een gegevensverwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkers zijn ertoe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Om onze verwerkers duidelijk op hun verantwoordelijkheid te wijzen, maken wij met hen duidelijke afspraken indien zij gegevens zouden verwerken. Ook hier hanteren we strenge standaarden.

 1. De wettelijke gronden voor de verwerking van uw gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden:

 • Wanneer dit nodig is voor de uitvoering van contracten waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract;
 • Wanneer dat nodig is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen;
 • Voor de doeleinden van de legitieme belangen van het bedrijf en/of van een derde partij, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) onze bedrijfsactiviteiten, klanten- en leveranciersbeheer, enz.

Indien wij de wettelijke verplichting hebben om uw vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (b.v. specifieke direct marketing of marktonderzoeksactiviteiten), zullen wij uw gegevens alleen voor dergelijke doeleinden verwerken voor zover wij die toestemming van u hebben verkregen.

 1. Verklaringen

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan gelieerde bedrijven, derden die diensten aan ons leveren die redelijkerwijs toegang tot persoonsgegevens over u nodig hebben voor één of meer van de doeleinden die onder titel “Waarom wij uw gegevens gebruiken” hierboven zijn beschreven.

Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende derden:

 • Externe dienstverleners waarop wij vertrouwen voor diverse zakelijke diensten;
 • Wetshandhavingsinstanties in overeenstemming met de relevante wetgeving;
 • Externe professionele adviseurs (bijv. advocaten of adviseurs van het bedrijf);
 • Politionele en/of veiligheidsinstanties.

Als ons bedrijf een joint venture/samenwerking aangaat met of wordt verkocht aan of gefuseerd met een andere bedrijfsentiteit, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze nieuwe zakelijke partners of eigenaren.

Houd er rekening mee dat sommige van de ontvangers van uw persoonsgegevens waarnaar hierboven wordt verwezen, gevestigd kunnen zijn in landen buiten de Europese Unie waarvan de wetgeving mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt. In dat geval zullen wij passende waarborgen nemen, zoals standaard contractuele clausules volgens artikel 46.2 (c) van de GDPR.

In het algemeen zullen wij alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze Privacy Statement worden behandeld.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke informatie openbaar te maken zoals vereist door de wet, of wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel, een verzoek van een toezichthouder of een ander juridisch proces dat aan ons wordt betekend.

Met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens die zijn verkregen via (het gebruik van) onze Website overdragen aan externe adverteerders of sponsors voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van gerichte reclame.

 1. Beveiliging van uw gegevens

Wij hanteren gepaste technische en organisatorische (beveiligings-)maatregelen om uw informatie te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en beschadiging, zowel online als offline.

Deze maatregelen omvatten:

 • Informeren van relevante medewerkers om ervoor te zorgen dat zij zich bewust zijn van onze privacy-verplichtingen bij de omgang met persoonsgegevens;
 • Administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken op een “need-to-know”-basis;
 • Technologische veiligheidsmaatregelen, waaronder encryptie en antivirussoftware;
 • Fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals toegangscontrole voor het personeel om toegang te krijgen tot onze gebouwen.

Hoewel wij passende veiligheidsmaatregelen gebruiken zodra wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen, is de overdracht van gegevens – met name via het internet (inclusief via e-mail) – nooit volledig veilig. Wij streven ernaar om persoonlijke gegevens te beschermen, maar wij kunnen de veiligheid van de gegevens die aan ons of door ons worden doorgegeven niet garanderen.

Wij beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot degenen die naar onze mening redelijkerwijs in contact moeten komen met die informatie om hun werk uit te voeren.

 1. Gegevensverklaring

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden en volgens ons interne bewaarbeleid.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde beslissingen worden gedefinieerd als beslissingen over personen die uitsluitend gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van gegevens en die rechtsgevolgen hebben die aanzienlijke gevolgen hebben voor de betrokken personen.

In de regel worden uw persoonsgegevens niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming. Wij baseren geen beslissingen over u uitsluitend op de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. Uw rechten – hoe contact opnemen

U heeft verschillende rechten met betrekking tot de informatie die wij over u hebben. Wij willen u erop wijzen dat u daar recht op heeft:

 • Bevestiging te krijgen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u hebben;
 • Te vragen de persoonsgegevens die wij over u hebben bij te werken of te corrigeren als u denkt dat deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben, verwijderen of de manier waarop wij dergelijke persoonsgegevens gebruiken, beperken als u van mening bent dat er voor ons geen (meer) rechtmatige grond is om ze te verwerken;
 • De toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken (voor zover die verwerking gebaseerd is op toestemming);
 • Een kopie te ontvangen van de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en deze persoonsgegevens aan een andere partij door te geven (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of een contract);
 • Bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor wij een rechtmatig belang als rechtsgrond gebruiken, in welk geval wij de verwerking zullen staken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking hebben.

U heeft ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing. Indien u geen direct marketing van ons wilt blijven ontvangen, kan u contact met ons opnemen (zie bovenstaande gegevens) of op de afmeldingsfunctie klikken in een dergelijke communicatie. In dat geval worden de persoonsgegevens niet meer voor dergelijke doeleinden verwerkt.

Om één van uw rechten uit te oefenen, kan u ons een verzoek sturen, met vermelding van het recht dat u wenst uit te oefenen, door een e-mail te sturen naar het adres dat bovenaan vermeld wordt.

U kan dit contactadres ook gebruiken indien u een klacht bij ons wilt indienen met betrekking tot uw privacy.

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben behandeld of met een vraag of verzoek dat u bij ons hebt ingediend, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (Data Protection Authority/DPA) in uw rechtsgebied.

Inden u zich wenst te wenden tot de betreffende gegevensbeschermingsautoriteit, neem dan contact met ons op.

Wij hopen deze informatie u helpt om de manier waarop wij uw gegevens verwerken te begrijpen en er meer vertrouwen in te hebben. Indien u evenwel alsnog vragen heeft kan u uiteraard met ons contact opnemen via mail, telefoon, of per schrijven op het adres van onze maatschappelijke zetel. U kan alle gegevens bovenaan samengevat terugvinden.

 1. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

De Website en deze Privacy Statement worden beheerst door het Belgisch recht. Door onze Website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat het Belgisch recht van toepassing is in de relatie tussen ons en uzelf. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd in gerechtelijke procedures.